Hizmetlerimiz
Trafik Sigortaları / Kasko

Zorunlu Trafik Sigortası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yaptırmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Trafiğe çıkan araçlar değişik kazalara yol açarak, can kaybına veya maddi hasarlara sebep olabilirler.

İş Yeri Sigortaları

İşyeri Poliçesı , özel veya ticari amaçla işletilen her türlü bina ve benzerî yapıyı, kendiliğinden oluşan yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin oluşturduğu maddi hasarlara karşı korur.

Sağlık Sigortaları

Özel sağlık sigortası genellikle kişilere gereksiz ve masraflı gelir. Günümüzde birçok insan sağlığından olduğunda; yanıldığını ve özel sağlık sigortasının ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Ancak bu durumlarla ve yüksek dökümlü giderlerle karşılaşmadan önlem alabilirsiniz. Özel sağlık sigortası olası sağlık sorunlarında sizi yüksek meblağlardan kurtaran önemli bir güvencedir.

Bireysel Emeklilik

Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak kurulmuştur. Temel amacı, bireylerin çalışma yaşamları boyunca yaptıkları düzenli tasarrufların yatırıma yönlendirilmesini sağlayarak, oluşacak birikimlerle, tasarruf yaptıkları dönemde sahip oldukları refah seviyesinin emeklilik döneminde de devam etmesini sağlamaktır.

Dask / Konut

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem, yangın, infilak ve yer kayması, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Ticari Alacak Sigortaları

Alacak Sigortası veya Kredi Sigortası olarak bilinen ürün genel olarak ticari faaliyetlerden kaynaklanan ve açık hesap olarak yapılmış satışlar nedeniyle oluşacak alacakların sigortalanmasıdır.Yurtdışı satışlarda politik riskler de güvence altına alınabilmektedir.

Nakliyat Sigortaları

Günümüzde yaşam koşulları çok hızlı... Özellikle ekonomik yaşam bunun en belirgin örneği. Ürünler bir yerden bir yere naklediliyor, eşyalar taşınıyor. Kara taşıtları, uçaklar, trenler, deniz araçları sürekli hareket halinde. Elbette bu yoğunluğun içinde çeşitli Kazalar da gündeme geliyor.

Okula Devam Poliçesi

Sigortalı velinin vefatı ya da tam ve daimi sakatlanması durumunda; belirlenen yıllık eğitim tutarı* sigorta süresi sonuna kadar geri kalan yıllar boyunca -her yıl-öğrencinin okulan devamını sağlamak amacı ile Groupama Emeklilik tarafından ödenir.