İş Yeri Sigortaları
İş yeriniz bizim için önemli

İşyeri Poliçesı , özel veya ticari amaçla işletilen her türlü bina ve benzerî yapıyı, kendiliğinden oluşan yangın, yıldırım, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin oluşturduğu maddi hasarlara karşı korur.Oluşan yangını söndürmek ve muhtemel hasarı azaltmak için, su veya başka bir kimyevi madde ile yapılan müdahalelerin sonucunda ortaya çıkan maddi hasarlar da, bu Poliçenın dahilinde yer almaktadır.

İşveren Mali Sorumluluk

Bu sigorta , işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri tazmin eder . Ayrıca aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini de poliçede yazılı meblağ dahilinde ödemekle yükümlüdür. İlave olarak aşağıdaki riskler de teminat altına alınabilir; Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları. Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri Manevi tazminat talepler Bu sigorta İşveren Mali Mesuliyet Türk Genel Şartları dahilinde geçerlidir.

İşyeri Poliçesı İle Teminat Altına Alınan Rizikolar

  • Bina Yangını,
  • Demirbaş yangını,
  • Eşya Yangını,
  • Kira Kaybı,
  • Sel ve su baskını,
  • Yer kayması ve deprem,
  • Bina ve kasa hırsızlığı,
  • Cam kırılması,
  • Ferdi kaza.