Kaza Anında
Panik Yapmayın !

Kaza anında ne yapacağınızı bilmiyorsanız alttaki başlıkları inceleyebilirsiniz.

Kaza Halinde

Aracınız bir kazaya karışmış ise trafik kazası tespit tutanağı düzenlenmesi için aracınızı olay yerinden hareket ettirmeyiniz.

Maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi ve karşı taraf/taraflar ile anlaşma sağlandı ise maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını düzenleyebilirsiniz.

Ancak aşağıdaki durumlarda, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı düzenlenemez. Bu hallerde derhal kolluk kuvvetlerine (polis, jandarma) haber vermeniz gerekmektedir. Kolluk kuvvetlerince olay yerinde "resmi trafik kazası tespit tutanağı" düzenlenecektir. Bu durumda Onaylı ve "aslı gibidir" ibareli resmi trafik kazası tespit tutanağını görevli sigorta eksperine ibraz etmeniz gerekmektedir.

Taraflar Arasında Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağının Düzenlenemeyeceği Haller;

 • Kazaya karışan taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda
 • Sürücü belgesiz veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
 • Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

Gerekli Belgeler

 • Resmi Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti veya Anlaşmalı Kaza Tutanağı
 • Alkol raporu tasdikli sureti (Resmi Trafik Kazası tespit tutanağı düzenlenmiş ise)
 • Ehliyet fotokopisi
 • Ruhsat fotokopisi
 • Araç rehinli ise rehin koyan kurumun hasar ödenmesine muvafakati
 • Aracın yanması durumunda itfaiye raporu ve hasar fotoğrafları
 • Yük taşıyan araçlarda irsaliye ve faturalar
 • Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında sigorta eksperi veya Ziraat Sigorta A.Ş tarafından ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Maddi Hasarlı

Maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi ve karşı taraf/taraflar ile anlaşma sağlandı ise maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını düzenleyebilirsiniz.

Ancak aşağıdaki durumlarda, anlaşmalı kaza tespit tutanağının düzenlenemez. Bu hallerde derhal kolluk kuvvetlerine (polis, jandarma) haber vermeniz gerekmektedir. Kolluk kuvvetlerince olay yerinde "resmi trafik kazası tespit tutanağı" düzenlenecektir. Bu durumda Onaylı ve "aslı gibidir" ibareli resmi trafik kazası tespit tutanağını görevli sigorta eksperine ibraz etmeniz gerekmektedir.

Taraflar Arasında Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağının Düzenlenemeyeceği Haller

 • Kazaya karışan taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda
 • Sürücü belgesiz veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse
 • Trafik Kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelirse
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise
 • Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa

Gerekli belgeler

 • Resmi Trafik kazası tespit tutanağı tasdikli sureti veya Anlaşmalı Kaza Tutanağı
 • Alkol raporu tasdikli sureti (Resmi Trafik Kazası tespit tutanağı düzenlenmiş ise) (mağdur araç ve sigortalı araç sürücülerine ait)
 • Ehliyet fotokopisi (mağdur araç ve sigortalı araç sürücülerine ait)
 • Ruhsat fotokopisi (mağdur araç ve sigortalı araç sürücülerine ait)
 • Olayın meydana geliş şekli ve hasarın türüne göre dosyanın incelenmesi esnasında sigorta eksperi veya Ziraat Sigorta A.Ş tarafından ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.

Ölümlü Trafik Kazası

Sigortalı araç sürücüsünün kusuru sonucunda meydana gelen ölümlü trafik kazası neticesinde vefat edenin varisleri veya vekili tarafından Şirketimize başvurulması gerekmektedir. Şirketimiz yetkililerince, yapmanız gereken işlemler ve temin etmeniz gereken belgeler bildirilecektir.

Yaralanmalı Trafik Kazası

Sigortalı araç sürücüsünün kusuru sonucunda meydana gelen yaralanmalı trafik kazası neticesinde yaralanan kişi veya yakını veya vekili tarafından Şirketimize başvurulması gerekmektedir. Şirketimiz yetkililerince, yapmanız gereken işlemler ve temin etmeniz gereken belgeler bildirilecektir.

Hasar bildiriminizi Sigorta Müşteri İletişim Hattına en kısa zaman içerisinde yapılması gerekmektedir.

Hasarın meydana geliş şekli ve özelliği itibarı ile izlenecek yol ve temin edilecek belgeler farklılık göstermekte olup genel olarak talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır.

Hırsızlık

Hırsızlık hasarlarında bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı mahal ve / veya kıymette meydana gelen hırsızlık hadisesinin bildirimi gerekmektedir.

Hırsızlık hasarlarında talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır.

 • Görgü tespit tutanağı
 • İfade tutanağı
 • Faillerin ve çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı (1 aylık ) bekleme süresinin dolması gerekir)
 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan
 • Zararı anlatan tazminat talep yazısı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri (mevcut ise)

Yangın

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği)
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar
 • Mevcut ise onarım faturaları
 • Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi
 • Cumhuriyet Savcılığından alınan takipsizlik kararı (kasıt olup olmadığının tespiti için)
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar
 • Zararı anlatan talep yazısı
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan
 • İşyeri vergi levhası
 • Hasarlı malın alış faturaları
 • İşyerinin mali kayıtları
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi

 • Hasarlanan mallarınızdaki (bina ve/veya ev eşyası) zararı belirten talep yazısı
 • Afet İşleri Müdürlüğü'nden alınan riziko konusu kıymetin hasar durumunu belirten tasdikli rapor
 • Onarım faturaları(mevcut ise)
 • Tapu veya kira sözleşmesi sureti
 • Emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi
 • Hasarlı bölümlerin fotoğrafları
 • Zorunlu deprem sigorta poliçe sureti

Hırsızlık

Hırsızlık hasarlarında bağlı bulunan Polis veya Jandarma Karakoluna müracaat ederek sigortalı mahal ve / veya kıymette meydana gelen hırsızlık hadisesinin bildirimi gerekmektedir.

Hırsızlık hasarlarında talep edilecek belgeler aşağıda yer almaktadır.

 • Görgü tespit tutanağı
 • İfade tutanağı
 • Faillerin ve çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol/jandarma yazısı (1 aylık ) bekleme süresinin dolması gerekir)
 • Hasarın meydana geliş şeklini anlatan beyan
 • Zararı anlatan tazminat talep yazısı
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Çalınan eşyalara ilişkin fatura suretleri (mevcut ise)

Yangın

 • İtfaiye raporu (tasdikli örneği)
 • Resmi makamlar nezdinde düzenlenen tutanaklar
 • Mevcut ise onarım faturaları
 • Bina hasarlarında tapu sureti veya kira sözleşmesi
 • Cumhuriyet Savcılığından alınan takipsizlik kararı (kasıt olup olmadığının tespiti için)
 • Hasarlı bölümleri gösteren fotoğraflar
 • Zararı anlatan talep yazısı
 • Yangın büyümeden sigortalı imkanları ile söndürüldüğü durumlarda ayrıntılı beyan
 • İşyeri vergi levhası
 • Hasarlı malın alış faturaları
 • İşyerinin mali kayıtları
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin ad ve adresinin mümkün olduğunca belirtilmesi

Deprem

 • Hasarlanan mallarınızdaki (bina ve/veya ev eşyası) zararı belirten talep yazısı
 • Afet İşleri Müdürlüğü'nden alınan riziko konusu kıymetin hasar durumunu belirten tasdikli rapor
 • Onarım faturaları(mevcut ise)
 • Tapu veya kira sözleşmesi sureti
 • Emlak vergi beyannamesi ve/veya yapı kullanma izin belgesi
 • Hasarlı bölümlerin fotoğrafları
 • Zorunlu deprem sigorta poliçe sureti

Acil bir durumda, herhangi bir girişimde bulunmadan önce Kordeller sigortayı arayarak :

 • Adını ve soyadını, poliçe numarasını ve geçerlilik tarihini
 • Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını
 • Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir
 • Acil tıbbi nedenlerle bu bildirim yapılamadıysa mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 5 gün içinde alınan hizmetler ile ilgili bilgiyi aktarmalısınız.

Tıbbi tedavi teminatı kapsamına giren harcamaların incelenebilmesi için gerekli belgeler:

 • Hastane raporu
 • Reçeteler ve ilaç küpürleri
 • Medikal tetkik sonuçları
 • Fatura ve makbuz asılları

Tazminat talebinin değerlendirilmesi için ihtiyaç duyulabilecek belgeler ayrıca istenecektir.